Úplněk Měsíce 2018–2030, fáze, nov, zatmění Měsíce a Slunce
Co je to úplněk?


Kdy bude úplněk? ZDE: kalendář úplňků Měsíce pro roky 2018 až 2030

Úplněk Měsíce
Úplněk Měsíce

Úplněk je jedno období (fáze) Měsíce, kdy je jeho celá strana, kterou můžeme na noční obloze sledovat ze Země, ozářená Sluncem. Opakuje se pravidelně každý měsíc a jeho opakem je nov. Úplněk je období Měsíce, kdy se Měsíc, Země a Slunce nachází v jedné přímce. Země však Slunci v jeho ozáření nestíní. Právě při této pozici může být přivrácená strana Měsíce celá osvětlená, a tak vznikne úplněk, který mohou lidé pozorovat pouhým okem.

Měsíc při úplňku mívá velmi často bílou barvu, může mít ale i žlutou a oranžovou. Pouze při úplňku může nastat zatmění Měsíce. Po většinu času můžeme na obloze sledovat, jak se Měsíc od úplňku zmenšuje, až se dostane do novu a poté opět narůstá. V době, kdy Měsíc připomíná písmeno C (couvá) jde o období od úplňku do novu. A pokud připomíná písmeno D (dorůstá), je to období mezi novem a úplňkem.

Obsah

Kruh okolo úplňkového Měsíce


Měsíční halo
Měsíční halo

V mnoha případech má Měsíc při úplňku kolem sebe i světlý kruh, kterému se říká měsíční halo a vzniká při odrazu anebo průchodu měsíčních paprsků malými ledovými šestibokými destičkami či hranoly v atmosféře.

Otáčení Měsíce a jeho velikost


Měsíc se otáčí kolem své osy a stejně tak se otáčí i kolem planety Země. I laický pozorovatel si může všimnout, že je Měsíc k Zemi nakloněn stále stejnou stranou. Dochází k tomu z toho důvodu, že Měsíc se kolem své osy otáčí stejně dlouho jako okolo Země – zhruba 29,5 dne, a tak ukazuje stále stejnou stranu. Měsíční oběžná dráha je dlouhá 2 413 402 km.

Rovníkový průměr Měsíce činí 3 476,2 km a jeho polární průměr je o 4,2 km menší. Povrch Měsíce činí zhruba 37 930 000 km2 a jeho objem je 20 197 000 000 km3.

Zatmění Měsíce můžeme vidět pouze při úplňku


Úplné zatmění Měsíce
Úplné zatmění Měsíce

K zatmění Měsíce dochází pouze v situaci, kdy je úplněk, tedy kdy jsou Měsíc, Země a Slunce v jedné přímce. Ačkoliv je při zatmění Měsíce Měsíc v úplňku, tak jeho přivrácená strana není Sluncem ozářená, jelikož mu v osvícení stíní Země. Měsíc se při zatmění pohybuje pomalu, zhruba 1 kilometr za sekundu, a tak jeho zatmění můžeme pozorovat přes 1 hodinu a 40 minut. K zastínění měsíce dochází častěji, než k zatmění Slunce, můžeme ho tak pozorovat i 3krát ročně.

Při zatmění Měsíce rozeznáváme několik druhů zatmění:

 • Úplné – Země zastínila celý Měsíc
 • Částečné – Země zastínila pouze část Měsíce
 • Polostínové – Země nezastínila žádnou část Měsíce, fiktivní pozorovat by na povrchu Měsíce pozoroval jeho částečné zatmění
Druhy zatmění Měsíce
Druhy zatmění Měsíce

Nastávající zatmění Měsíce delší než 100 minut

 • 27. červenec 2018
 • 7. červenec 2047
 • 16. červenec 2076

Opak úplňku je novoluní (nov)


Novoluní
Novoluní

Jak už bylo zmíněno, tak opakem úplňku je nov neboli novoluní. Toto období Měsíce přichází pravidelně každý měsíc v polovině mezi dvěma úplňky. Ačkoliv je přikloněná strana Měsíce při úplňku ozářena Sluncem, při novu tomu tak není. Měsíc je tedy k Zemi přikloněn jen svou neosvícenou stranou. Obloha, až na hvězdy, vypadá prázdná a noc je mnohem temnější. Právě v této době může nastat částečné anebo úplné zatmění Slunce.

K zatmění Slunce dochází pouze při novu


Úplné zatmění Slunce
Úplné zatmění Slunce

Dochází k němu proto, že Země, Měsíc a Slunce se nachází v jedné přímce. Ačkoliv je Měsíc několikanásobně (zhruba 400krát) menší než Slunce, tak je i Zemi mnohem blíže (cca 400krát blíže než Slunce), a proto může zastínit pozorovatelům ze Země celé Slunce anebo jen částečně. Při úplném zatmění se na Zemi objeví stín – pás totality (pás, ze kterého je možné sledovat úplné zatmění) a na zbytku osvětlené polokoule polostín. Místo Slunce lidé mohou na obloze pozorovat korónu (jasná záře okolo Slunce), ale i hvězdy a planety.

Při zatmění Slunce rozeznáváme několik druhů zatmění:

 • Úplné – Měsíc zakryje celé Slunce. Slunce je více než 400krát dále od Země než Měsíc, který ho proto může zakrýt. Pozorovat tak můžeme jen sluneční korónu.
 • Prstencové – Měsíc zakryje Slunce, je ale však menší a tak můžeme pozorovat sluneční prstenec okolo Měsíce.
 • Částečné – Měsíc zakryje Slunce jen z části.
 • Kombinované – Na některém místě na Zemi sledujeme, jak Měsíc zakrývá Slunce celé a na jiném jen prstencově.
Druhy zatmění Slunce
Druhy zatmění Slunce

Zatmění Slunce do roku 2030


 • 2. červenec (úterý) 2019 v Argentině a Chile
 • 14. prosinec (pondělí) 2020 v Argentině a Chile
 • 4. prosinec (sobota) 2021 na Antarktidě
 • 8. duben (pondělí) 2024 v Kanadě, Mexiku a USA
 • 12. srpen (středa) 2026 ve Španělsku, Grónsku a Islandu
 • 2. srpen (pondělí) 2027 v severní Africe
 • 22. červenec (sobota) 2028 v Novém Zélandu a Austrálii
 • 25. listopad (pondělí) 2030 v Austrálii a jižní Africe

Jev zvaný velký úplněk, neboli superúplněk


Superúplněk
Superúplněk

Takzvaný superúplněk můžeme na obloze sledovat jednou za řadu let. Při tomto jevu se Měsíc při úplňku dostává nejblíže k Zemi, jelikož se neotáčí kolem Země po kružnici, ale po elipse. Proto se od Země přibližuje a vzdaluje, a to zhruba od 363 tisíc až 405 tisíc kilometrů.

Době, kdy je Měsíc Zemi nejblíže, říkáme přízemí, a kdy nejdále říkáme odzemí. Naposledy jsme superúplněk mohli sledovat 14. listopadu 2016 a další proběhne o 18 let déle v roce 2034.

Pozorování úplňku a měsíční moře


Měsíční moře
Měsíční moře

Každý úplněk můžeme pozorovat pouhým okem. Stačí jen zvednout hlavu k noční obloze a uvidíme ozářený kruh. Nebo můžeme navštívit jakoukoliv hvězdárnu, která vám zapůjčí své teleskopy. Úplněk dnes je možno sledovat také on line v přímém přenosu, což některé stránky umožňují.

Pouhým okem také na úplňkovém Měsíci uvidíme měsíční moře, které na zářivém kruhu vypadají jako tmavé fleky. Ty vznikly po nárazu cizího tělesa na jeho povrch a vytvořily se tak obrovské krátery.

Vliv úplňku na člověka a přírodu


Spánek
Spánek

Podle spousty lidí má úplněk vliv na jejich spánek. Tvrdí totiž, že nemohou usnout a že jejich spánek je velmi přerušovaný. Podle švýcarských vědců zkoumajících vliv úplňku na člověka zjistili, že lidé v tomto období spí o 20 minut méně, usínají o několik minut déle a jejich spánek není tak hluboký, než v kterýkoliv jiný den. Někteří lidé trpí i takzvanou náměsíčností, kdy tvrdí, že k ní dochází převážně při úplňku. Jde ale o spánkovou poruchu, při které člověk během spánku vstane z postele a začne se procházet nebo provádět jakoukoliv činnost. Nejde tak o zvláštní jev, ke kterému dochází díky úplňku.

Odliv moře
Odliv moře

Měsíc má vliv i na přírodu. Každý den v ranních a večerních hodinách dochází k odlivům a přílivům neboli slapovým jevům. Dochází k nim kvůli gravitační síle Měsíce a Slunce, kdy se hladina moří a oceánů zvyšuje a snižuje.

Co je lunární kalendář


Jde o kalendář, který je počítán podle měsíčních cyklů – od novu do novu. Ačkoliv v našem (gregoriánském) kalendáři má měsíc 28, 30 a 31 dnů, v tom lunárním měsíc trvá pouze 29,5 dne. Z toho důvodu je lunární rok, i když má také 12 měsíců, kratší o 11 dnů, a tak po 32,5 letech předežene gregoriánský kalendář o rok. Podle lunárního kalendáře se dodnes řídí kalendář islámský. Mnozí lidé využívají lunární kalendář pro zdraví a krásu.

Mytologické funkce úplňku


Vlci
Vlci

Podle mýtů má úplněk vliv na přeměnu “neobyčejných“ lidí ve vlky či vlkodlaky. Někdo tuto přeměnu vnímá jako dar, jiní jako prokletí. Měsíc v úplňku má velmi kladné podmínky hlavně pro čarodějnice. Ty ho totiž využívají jako velkou sílu energie pro své kouzla a čáry.

V dnešní době, alespoň v ČR, je ale častěji než k čarodějnictví, kouzlům a čárům využívaný například pro půst při úplňku k hubnutí. Někteří v závislosti na úplňku třeba i vytváří horoskop na celý měsíc.

 

Kdy je dnešní nebo další nejbližší úplněk? Zde naleznete, kdy budou úplňky Měsíce v lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září, říjnu, listopadu a prosinci v letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

Úplňky v roce 2017


 • 12. leden (čtvrtek) ve 12:40 hodin
 • 11. únor (sobota) v 1:35 hodin
 • 12. březen (neděle) v 15:58 hodin
 • 11. duben (úterý) v 8:10 hodin
 • 10. květen (středa) ve 23:44 hodin
 • 9. červen (pátek) v 15:10 hodin
 • 9. červenec (neděle) v 6:06 hodin
 • 7. srpen (pondělí) ve 20:10 hodin
 • 6. září (středa) v 9:00 hodin
 • 5. říjen (čtvrtek) ve 20:38 hodin
 • 4. listopad (sobota) v 6:21 hodin
 • 3. prosinec (neděle) v 16:47 hodin

Úplňky v roce 2018


 • 2. leden (úterý) ve 3:24 hodin
 • 31. leden (středa) ve 14:26 hodin
 • 2. březen (pátek) v 1:51 hodin
 • 31. březen ve (sobota) 14:36 hodin
 • 30. duben (pondělí) ve 2:58 hodin
 • 29. květen (úterý) v 16:19 hodin
 • 28. červen (čtvrtek) v 6:52 hodin
 • 27. červenec (pátek) ve 22:20 hodin
 • 26. srpen (neděle) ve 13:56 hodin
 • 25. září (úterý) ve 4:52 hodin
 • 24. říjen (středa) v 18:45 hodin
 • 23. listopad (pátek) v 6:39 hodin
 • 22. prosinec (sobota) v 18:48 hodin

Úplňky v roce 2019


 • 21. leden (pondělí) v 6:15 hodin
 • 19. únor (úterý) v 16:53 hodin
 • 21. březen (čtvrtek) ve 2:42 hodin
 • 19. duben (pátek) ve 13:12 hodin
 • 18. květen (sobota) ve 23:11 hodin
 • 17. červen (pondělí) v 10:30 hodin
 • 16. červenec (úterý) ve 23:38 hodin
 • 15. srpen (čtvrtek) ve 14:29 hodin
 • 14. září (sobota) v 6:32 hodin
 • 13. říjen (neděle) ve 23:07 hodin
 • 12. listopad (úterý) ve 14:34 hodin
 • 12. prosinec (čtvrtek) v 6:12 hodin

Úplňky v roce 2020


 • 10. leden (pátek) ve 20:21 hodin
 • 9. únor (neděle) v 8:33 hodin
 • 9. březen (pondělí) v 18:47 hodin
 • 8. duben (středa) ve 4:34 hodin
 • 7. květen (čtvrtek) ve 12:45 hodin
 • 5. červen (pátek) ve 21:12 hodin
 • 5. červenec (neděle) v 6:44 hodin
 • 3. srpen (pondělí) v 17:58 hodin
 • 2. září (středa) v 7:21 hodin
 • 1. říjen (čtvrtek) ve 23:05 hodin
 • 31. říjen (sobota) v 15:49 hodin
 • 30. listopad (pondělí) v 10:29 hodin
 • 30. prosinec (středa) ve 4:28 hodin

Úplňky v roce 2021


 • 28. leden (čtvrtek) ve 20:16 hodin
 • 27. únor (sobota) v 9:17 hodin
 • 28. březen (neděle) ve 20:48 hodin
 • 27. duben (úterý) v 5:31 hodin
 • 26. květen (středa) ve 13:13 hodin
 • 24. červen (čtvrtek) ve 20:39 hodin
 • 24. červenec (sobota) ve 4:36 hodin
 • 22. srpen (neděle) ve 14:01 hodin
 • 21. září (úterý) v 1:54 hodin
 • 20. říjen (středa) v 16:56 hodin
 • 19. listopad (pátek) v 9:57 hodin
 • 19. prosinec (neděle) v 5:35 hodin

Úplňky v roce 2022


 • 18. leden (úterý) v 00:48 hodin
 • 16. únor (středa) v 17:56 hodin
 • 18. březen (pátek) v 8:17 hodin
 • 16. duben (sobota) ve 20:54 hodin
 • 16. květen (pondělí) v 6:13 hodin
 • 14. červen (úterý) ve 13:51 hodin
 • 13. červenec (středa) ve 20:37 hodin
 • 12. srpen (pátek) ve 3:35 hodin
 • 10. září (sobota) v 11:58 hodin
 • 9. říjen (neděle) ve 22:54 hodin
 • 8. listopad (úterý) ve 12:01
 • 8. prosinec (čtvrtek) v 5:07 hodin

Úplňky v roce 2023


 • 7. leden (sobota) v 00:07 hodin
 • 5. únor (neděle) v 19:28 hodin
 • 7. březen (úterý) ve 13:40 hodin
 • 6. duben (čtvrtek) v 6:34 hodin
 • 5. květen (pátek) v 19:33 hodin
 • 4. červen (neděle) v 5:41 hodin
 • 3. červenec (pondělí) ve 13:38 hodin
 • 1. srpen (úterý) ve 20:31 hodin
 • 31. srpen (čtvrtek) ve 3:35 hodin
 • 29. září (pátek) v 11:57 hodin
 • 28. říjen (sobota) ve 22:23 hodin
 • 27. listopad (pondělí) v 10:16 hodin
 • 27. prosinec (středa) v 1:32 hodin

Úplňky v roce 2024


 • 25. leden (čtvrtek) v 18:53 hodin
 • 24. únor (sobota) ve 13:30 hodin
 • 25. březen (pondělí) v 8:00 hodin
 • 24. duben (středa) v 1:48 hodin
 • 23. květen (čtvrtek) v 15:52 hodin
 • 22. červen (sobota) ve 3:07 hodin
 • 21. červenec (neděle) ve 12:16 hodin
 • 19. srpen (pondělí) ve 20:25 hodin
 • 18. září (středa) ve 4:34 hodin
 • 17. říjen (čtvrtek) ve 13:26 hodin
 • 15. listopad (pátek) ve 22:28 hodin
 • 15. prosinec (neděle) v 10:01 hodin

Úplňky v roce 2025


 • 13. leden (pondělí) ve 23:26 hodin
 • 12. únor (středa) ve 14:53 hodin
 • 14. březen (pátek) v 7:54 hodin
 • 13. duben (neděle) ve 2:21 hodin
 • 12. květen (pondělí) v 18:55 hodin
 • 11. červen (středa) v 9:43 hodin
 • 10. červenec (čtvrtek) ve 22:36 hodin
 • 9. srpen (sobota) v 9:54 hodin
 • 7. září (neděle) ve 20:08 hodin
 • 7. říjen (úterý) v 5:47 hodin
 • 5. listopad (středa) ve 14:19 hodin
 • 5. prosinec (pátek) ve 00:13 hodin

Úplňky v roce 2026


 • 3. leden (sobota) v 11:02 hodin
 • 1. únor (neděle) ve 23:08 hodin
 • 3. březen (úterý) ve 12:37 hodin
 • 2. duben (čtvrtek) ve 4:11 hodin
 • 1. květen (pátek) v 19:22 hodin
 • 31. květen (neděle) v 10:44 hodin
 • 30. červen (úterý) v 1:56 hodin
 • 29. červenec (středa) v 16:35 hodin
 • 28. srpen (pátek) v 6:18 hodin
 • 26. září (sobota) v 18:48 hodin
 • 26. říjen (pondělí) v 5:11 hodin
 • 24. listopad (úterý) v 15:53 hodin
 • 24. prosinec (čtvrtek) ve 2:27 hodin

Úplňky v roce 2027


 • 22. leden (pátek) ve 13:17 hodin
 • 21. únor (neděle) ve 00:23 hodin
 • 22. březen (pondělí) v 11:43 hodin
 • 21. duben (středa) ve 00:26 hodin
 • 20. květen (čtvrtek) ve 12:58 hodin
 • 19. červen (sobota) ve 2:44 hodin
 • 18. červenec (neděle) v 17:44 hodin
 • 17. srpen (úterý) v 9:28 hodin
 • 16. září (čtvrtek) v 1:03 hodin
 • 15. říjen (pátek) v 15:46 hodin
 • 14. listopad (neděle) ve 4:25 hodin
 • 13. prosinec (pondělí) v 17:08 hodin

Úplňky v roce 2028


 • 12. leden (středa) v 5:02 hodin
 • 10. únor (čtvrtek) v 16:03 hodin
 • 11. březen (sobota) ve 2:05 hodin
 • 9. duben (neděle) ve 12:26 hodin
 • 8. květen (pondělí) ve 21:48 hodin
 • 7. červen (středa) v 8:08 hodin
 • 6. červenec (čtvrtek) ve 20:10 hodin
 • 5. srpen (sobota) v 10:09 hodin
 • 4. září (pondělí) v 1:47 hodin
 • 3. říjen (úterý) v 18:24 hodin
 • 2. listopad (čtvrtek) v 10:17 hodin
 • 2. prosinec (sobota) ve 2:39 hodin
 • 31. prosinec (neděle) v 17:48 hodin

Úplňky v roce 2029


 • 30. leden (úterý) v 7:03 hodin
 • 28. únor (středa) v 18:09 hodin
 • 30. březen (pátek) ve 4:26 hodin
 • 28. duben (sobota) ve 12:36 hodin
 • 27. květen (neděle) ve 20:37 hodin
 • 26. červen (úterý) v 5:21 hodin
 • 25. červenec (středa) v 15:35 hodin
 • 24. srpen (pátek) ve 3:50 hodin
 • 22. září (sobota) v 18:28 hodin
 • 22. říjen (pondělí) v 11:27 hodin
 • 21. listopad (středa) v 5:02 hodin
 • 20. prosinec (čtvrtek) ve 23:46 hodin

Úplňky v roce 2030


 • 19. leden (sobota) v 16:53 hodin
 • 18. únor (pondělí) v 7:19 hodin
 • 19. březen (úterý) v 18:56 hodin
 • 18. duben (čtvrtek) v 5:19 hodin
 • 17. květen (pátek) ve 13:18 hodin
 • 15. červen (sobota) ve 20:40 hodin
 • 15. červenec (pondělí) ve 4:11 hodin
 • 13. srpen (úterý) ve 12:44 hodin
 • 11. září (středa) ve 23:17 hodin
 • 11. říjen (pátek) ve 12:46 hodin
 • 10. listopad (neděle) ve 4:29 hodin
 • 9. prosinec (pondělí) ve 23:40 hodin
Úplněk Měsíce 2018–2030, fáze, nov, zatmění Měsíce a Slunce
4.5 (90%) 32 hlasy